Απομόνωση φόντων

Νίκος Τριανταφύλλου «Mum round the clock»

Νίκος Τριανταφύλλου «Mum round the clock»

Μια από τις πιο δύσκολες και κουραστικές εργασίες σε μία ψηφιακή εικόνα είναι η εξαγωγή ενός αντικειμένου από το φόντο του (ξεφοντάρισμα). Σε αρχεία υψηλής ανάλυσης η εργασία αυτή γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, αναδεικνύοντας όλες τις λεπτομέρειες στα τελειώματα του αντικειμένου.

SiteMap

  • English