Τελάρα

Ζωγραφική ή φωτογραφία ο κανβάς είναι μια κλασσική καλλιτεχνική επιφάνεια. Μπορούμε να τον τελαρώσουμε σε πάχη 25mm, 35mm ή Box 60mm.

SiteMap

  • English